×

SENSOR NAV SYSTEM™

Inteligentny system sensoryczny to jedna z najbardziej zaawansowanych technologii opatentowanych przez Zodiac. Niekwestionowaną zaletą tej technologii jest możliwość indywidualizacji pracy odkurzacza tak, aby była dostosowana do specyfiki basenu. Dzięki temu pełne czyszczenie niecki odbywa się w znacznie krótszym czasie, co przekłada się również na oszczędności związane z niskim zużyciem energii i małymi kosztami konserwacji basenu.

 

Po wybraniu na urządzeniu cyklu pracy Smart (poprzez zasilacz lub aplikację mobilną), odkurzacz w pierwszym cyklu pracy uczy się parametrów basenu. W tym czasie rejestruje dane takie jak: długość, szerokość, głębokość czy rodzaj dna, a następnie dokonuje kalkulacji i optymalizuje czas swojej pracy względem uzyskanych danych. W praktyce oznacza to, że urządzenie samodzielnie obliczy czas konieczny do wykonania pełnego czyszczenia obiektu (pokrycie minimum 95% powierzchni ścian i dna, bez względu na rozmiar niecki).

 

Kolejnym cyklem opartym na Sensor Nav System jest Dirty Areas First, w którym odkurzacz jako priorytetowe miejsca pracy wybiera najbardziej zanieczyszczone strefy niecki basenu. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ nieczystości w basenie nie rozkładają się równomiernie, a lubią zbierać się przy krawędzi ściany czy w narożnikach. Pozwala to na osiągnięcie wizualnej czystości basenu nawet przy krótkim czasie pracy odkurzacza, a ponadto zapobiega rozdmuchiwaniu zanieczyszczeń przez pracę urządzenia, co często zdarza się w przypadku tradycyjnych modeli. Ponadto program Dirty Areas First świetnie sprawdza się w przypadku czyszczenia basenów z dnem typu diament, ponieważ funkcja umożliwia zatrzymanie odkurzacza na dnie w celu dokładnego wyczyszczenia najbardziej problematycznej strefy.

 

Kolejną przydatną innowacją technologii Sensor Nav System jest dodatkowe wyposażenie odkurzaczy w czujnik ciśnienia i temperatury. Podczas pierwszego cyklu wspinania się na ściany urządzenie poprzez pomiar minimalnego i maksymalnego ciśnienia, kalibruje czujnik. Zebrane dane odkurzacz wykorzystuje do optymalizacji swojej pracy w cyklach czyszczenia, przede wszystkim do bardziej precyzyjnej detekcji linii wody. Jest to ogromna zaletą, ponieważ dzięki temu mamy pewność dokładnego czyszczenia problematycznego miejsca, jakim jest linia wody, gdzie często zbierają się olejki i inne pływające zanieczyszczenia.